ECHIPELE CARE CONTRIBUIE LA REALIZAREA OBIECTIVULUI

 
I. ECHIPA CONSTITUITA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:
a.  coordonator general al proiectului - Codrin-Dumitru MUNTEANU, secretarul general al Ministerului Apărării Naționale;
b.  manager tehnic –  locotenent colonel inginer Iulian CIULINARU / locotenent colonel inginer Bogdan ALEXANDRU, Direcția domenii și infrastructuri;
c.  responsabil tehnic – maior inginer Cătălin DRĂGOI /personal contractual civil Constantin BUJU, Direcția domenii şi infrastructuri;
d.  coordonator operațiuni financiare – maior Doriana PODARU, înlocuitor personal civil contractual Gabriela BĂRBULESCU, Direcţia domenii şi infrastructuri;
e.  coordonator achiziții publice – locotenent colonel Robert PIRNECI, Direcția domenii şi infrastructuri;
f.  responsabil juridic – personal contractual civil Ingrid MARIN, Direcția domenii și infrastructuri;
g.  coordonator al activităților de promovare, informare și publicitate – maior Anemona TOMA, Direcția informare şi relații publice;
 
Bază:
  -  Ordinul ministrului apărării nr. M 85/2017 pentru numirea echipei de implementare a proiectului ,,Restaurarea, reabilitarea, conservarea şi amenajarea unui spaţiu expoziţional în cadrul Monumentului Crucea comemorativă a Eroilor români din Primul Război Mondial (Monumentul eroilor ,,Crucea Caraiman”/Monumentul Eroilor (Crucea) de pe Vârful Caraiman)”, Cod SMIS / Nr. înregistrare S/PH / 2016 / 5/ 5.1 / 1 / 19 / 24.08.2016”
-  Ordinul ministrului apărării nr. M 109/2017 pentru modificarea art.1 lit.d) din Ordinul ministrului apărării nr. M 85/2017 pentru numirea numirea echipei de implementare a proiectului ,,Restaurarea, reabilitarea, conservarea şi amenajarea unui spaţiu expoziţional în cadrul Monumentului Crucea comemorativă a Eroilor români din Primul Război Mondial (Monumentul eroilor ,,Crucea Caraiman”/Monumentul Eroilor (Crucea) de pe Vârful Caraiman)”, Cod SMIS / Nr. înregistrare S/PH / 2016 / 5/ 5.1 / 1 / 19 / 24.08.2016”.  
 
II. COMPONENȚA COMITETULUI DE COORDONARE A PROIECTULUI:

a. președinte 
- Codrin-Dumitru MUNTEANU, secretarul general al Ministerului Apărării Naţionale;
 
b. membri:
- gl. mr. dr. Florin JIANU, șeful Direcției generale financiar-contabile;
- gl. bg. Gheorghe NISTOR, șeful Direcției domenii și infrastructuri;
- col. Constantin SPÎNU, șeful Direcției informare și relații publice;
- mr. Romică Conțu, consilier juridic din cadrul Secretariatului general.
 
Bază: 
 Ordinul ministrului apărării nr. M 86/2017 pentru desemnarea componenței comitetului de coordonare a proiectului ,,Restaurarea, reabilitarea, conservarea şi amenajarea unui spaţiu expoziţional în cadrul Monumentului Crucea comemorativă a Eroilor români din Primul Război Mondial (Monumentul eroilor ,,Crucea Caraiman”/Monumentul Eroilor (Crucea) de pe Vârful Caraiman)”, Cod SMIS / Nr. înregistrare S/PH / 2016 / 5/ 5.1 / 1 / 19 / 24.08.2016”, cu modificările ulterioare.


III. ÎMPUTERNICIRE SECRETAR GENERAL PENTRU SEMNAREA, ÎN CALITATE DE REPREZENTANT LEGAL AL MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE A TUTUROR DOCUMENTELOR AFERENTE  IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
Bază:
 Ordinul ministrului apărării nr. M 87/2017 privind împuternicirea secretarului general al Ministerului Apărării Naționale pentru semnarea, în calitate de reprezentant legal al Ministerului Apărării Naționale a tuturor documentelor aferente  implementării proiectului ,,Restaurarea, reabilitarea, conservarea şi amenajarea unui spaţiu expoziţional în cadrul Monumentului Crucea comemorativă a Eroilor români din Primul Război Mondial (Monumentul eroilor ,,Crucea Caraiman”/Monumentul Eroilor (Crucea) de pe Vârful Caraiman)”, Cod SMIS / Nr. înregistrare S/PH / 2016 / 5/ 5.1 / 1 / 19 / 24.08.2016”.
 
 
IV. ECHIPA CONSTITUITĂ PENTRU REALIZAREA PLANULUI EXPOZIŢIEI:
a. coordonator - Codrin-Dumitru MUNTEANU, secretarul general al Ministerului Apărării Naţionale;
b. membri:
- f.p. Irina Leca, Institutul Naţional al Patrimoniului;
- p.c.c. dr. Cătălin Fudulu, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor;
- p.c.c. dr. Emil Boboescu, Muzeul Militar Naţional ,,Regele Ferdinand I";
- lt. col. Dan Pătraşcu, Serviciul Istoric al Armatei;
- col.(r) Gheorghe Mateescu, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor Regina Maria".
c. secretariat grupului de lucru: Secretariatul general.
Bază:
 Dispoziţia secretarului general nr. SG 1/2017, privind constituirea şi funcţionarea grupului de lucru pentru realizarea planului expoziţiei şi a monografiei monumentului ,,Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial".


V. ECHIPA CONSTITUITĂ PENTRU REALIZAREA MONOGRAFIEI MONUMENTULUI:
a. coordonator - Codrin-Dumitru MUNTEANU, secretarul general al Ministerului Apărării Naţionale;
b.membri:- col.(r) prof univ. dr. Ion Giurcă;
- p.c.c. dr. Emil Boboescu, Muzeul Militar Naţional ,,Regele Ferdinand I";
- p.c.c. dr. Ion Râșnoveanu, Serviciul Istoric al Armatei;
- p.c.c. Alexandru Dobrică, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor;

- col.(r) Gheorghe Mateescu, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor Regina Maria".
c. secretariatul grupului de lucru: Secretariatul general.
Bază:
 Dispoziţia secretarului general nr. SG 1/2018 pentru modificarea Dispoziţiei secretarului general nr.SG 2/2017, privind constituirea şi funcţionarea grupului de lucru pentru realizarea monografiei monumentului ,,Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial" și a Hărții cu direcțiile de atac și apărare din campaniile purtate în anii 1916 și 1918.
 
VI. ECHIPA CONSTITUITĂ LA NIVELUL M.Ap.N. PENTRU ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE FINANŢARE ŞI IMPLEMENTARE:
a. coordonator - Codrin-Dumitru MUNTEANU, secretarul general al Ministerului Apărării Naţionale;
b. membri:
- gl. bg. dr. Florin JIANU, şeful Direcţiei financiar-contabile;
- gl. bg. Gheorghe NISTOR, şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri;
- col. Valentin VASILE , locţiitorul şefului Direcţiei informare şi relaţii publice;
- col. Marian PREDA, Direcţia financiar-contabilă;
- col. Cătălin ANTOFIE, Direcţia informare şi relaţii publice;
- lt. col. Vasile DINU, Direcţia informare şi relaţii publice;
- lt. col. Mihaela ILIESCU, Direcţia informare şi relaţii publice;
- col. ing. Mihai COSTIN, Direcţia domenii şi infrastructuri;
- lt. col. ing. Robert PÎRNECI, Direcţia domenii şi infrastructuri;
- p.c.c. Constantin BUJU, Direcţia domenii şi infrastructuri;
- cpt. Constantin-Romică CONŢU, Secretariatul general.
c. secretariatul grupului de lucru: Secretariatul general.

 
Bază:
 Dispoziţia secretarului general nr. SG 1/2016, privind constituirea şi funcţionarea grupului de lucru pentru asigurarea condiţiilor de finanţare din instrumente structurale a proiectului/obiectivului de investiţie imobiliară ,,Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial".
Top