Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial, situată pe Vârful Caraiman din Munţii Bucegi şi atestată documentar încă din anul 1928, este cunoscută în limbajul cotidian sub denumirea “Crucea de pe Caraiman” sau ,,Crucea Eroilor”.
  Popularitatea monumentului este conferită, în mare măsură, de amplasamentul la altitudinea de 2.291 de metri, altitudine apropiată de cota atinsă de vârful Caraiman (2.386 de metri) care domină din punct de vedere vizual valea râului Prahova pe porţiunea definită de limita sudică a aşezării Sinaia şi aria aşezărilor Buşteni şi Azuga.
  Valoarea de unicat a monumentului este incontestabilă. Ea se datorează rolului său de reper istoric, cultural, geografic, simbolic, precum şi esteticii sale - în special prin eleganţa rezolvării arhitecturale, preponderent prin simplitatea soluţiilor, în manopera încorporată mai ales la nivelul detaliilor, şi, nu în ultimul rând, eforturilor depuse pentru edificarea lui.
  Pe lângă aceste aspecte, Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial a fost desemnată în Cartea Recordurilor Guiness (2013) ca fiind cea mai înaltă cruce din lume amplasată pe un vârf montan.
  Mai mult, la unicitatea monumentului, se adaugă şi unicitatea peisajului. Mai multe trasee turistice conduc iubitorul de natură și istorie, spre acest simbol național. Fie că vin dinspre Vârful Omu, Babele sau Brâna Caraimanului, vizitatorii parcurg cadre naturale unice, situate în Parcul Natural Bucegi, arie protejată cuprinsă începând cu anul 2007 în rețeaua ecologică europeană Natura 2000.
  Restaurarea, reabilitarea, conservarea şi monografia Monumentului ,,Crucea Eroilor” a fost iniţiată, în anul 2016, de Secretariatul general al Ministerului Apărării Naţionale, iar implementarea proiectului este realizată şi coordonată de Secretariatul general cu sprijinul Direcţiei Domenii şi Infrastructuri.
     
Investim in viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Top